Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (254)
Trích yếu: Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành:
18/03/2019
Ngày có hiệu lực:
18/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc bổ sung hàm kiểm tra lịch sử khám chữa bệnh trên hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
25/02/2019
Ngày có hiệu lực:
25/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc thông báo đổi tên cơ sở KCB BHYT
Ngày ban hành:
05/03/2019
Ngày có hiệu lực:
05/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT khi có thay đổi thông tin
Ngày ban hành:
28/02/2019
Ngày có hiệu lực:
28/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Chính phủ
Ngày ban hành:
22/01/2019
Ngày có hiệu lực:
22/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc niêm yết công khai kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của người lao động tại đơn vị
Ngày ban hành:
18/01/2019
Ngày có hiệu lực:
18/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành:
02/01/2019
Ngày có hiệu lực:
02/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực