Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (257)
Trích yếu: Thông tin gửi các cơ quan báo chí
Ngày ban hành:
12/06/2019
Ngày có hiệu lực:
12/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH Việt Nam về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng
Ngày ban hành:
20/03/2019
Ngày có hiệu lực:
20/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của UBND tỉnh Lào Cai về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh các hạng
Ngày ban hành:
10/05/2019
Ngày có hiệu lực:
10/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
31/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành:
18/03/2019
Ngày có hiệu lực:
18/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc bổ sung hàm kiểm tra lịch sử khám chữa bệnh trên hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
25/02/2019
Ngày có hiệu lực:
25/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc thông báo đổi tên cơ sở KCB BHYT
Ngày ban hành:
05/03/2019
Ngày có hiệu lực:
05/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT khi có thay đổi thông tin
Ngày ban hành:
28/02/2019
Ngày có hiệu lực:
28/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực