Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm xã hội (46)
Trích yếu: Thông tư của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
15/05/2016
Ngày có hiệu lực:
15/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của Bộ Y tế về việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở
Ngày ban hành:
19/07/2016
Ngày có hiệu lực:
19/07/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
Ngày ban hành:
12/05/2016
Ngày có hiệu lực:
12/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết Định của Thủ Tướng Chính phủ về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018
Ngày ban hành:
05/04/2016
Ngày có hiệu lực:
05/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thực hiện luật BHXH năm 2014 trong giám định y khoa
Ngày ban hành:
21/03/2016
Ngày có hiệu lực:
21/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND
Ngày ban hành:
25/06/2015
Ngày có hiệu lực:
25/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016
Ngày ban hành:
25/11/2015
Ngày có hiệu lực:
25/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
Ngày ban hành:
29/12/2015
Ngày có hiệu lực:
29/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực