Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm xã hội (47)
Trích yếu: 19/NQ-CP-2015
Ngày ban hành:
12/03/2015
Ngày có hiệu lực:
12/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
09/03/2015
Ngày có hiệu lực:
09/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ngày ban hành:
30/08/2013
Ngày có hiệu lực:
30/08/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 26/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành:
09/03/2015
Ngày có hiệu lực:
09/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 108/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày có hiệu lực:
20/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 153/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành:
08/11/2013
Ngày có hiệu lực:
08/11/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật việc làm
Ngày ban hành:
16/11/2013
Ngày có hiệu lực:
16/11/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bộ Luật Lao động
Ngày ban hành:
18/06/2012
Ngày có hiệu lực:
18/06/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực