Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm y tế (92)
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Công văn 2050/BYT-KHTC ngày 11/4/2013 của Bộ Y tế
Ngày ban hành:
03/05/2013
Ngày có hiệu lực:
03/05/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn định dạng dữ liệu KCB báo cáo theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC
Ngày ban hành:
04/03/2013
Ngày có hiệu lực:
04/03/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy trình giám định BHYT
Ngày ban hành:
19/04/2011
Ngày có hiệu lực:
19/04/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT
Ngày ban hành:
29/12/2014
Ngày có hiệu lực:
29/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định Ban hanh Quy định công tác kiểm tra của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
22/11/2011
Ngày có hiệu lực:
22/11/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy định về công tác lưu trữ của hệ thống BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
28/10/2013
Ngày có hiệu lực:
28/10/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành quy trình về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
14/04/2015
Ngày có hiệu lực:
14/04/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT qua mạng internet
Ngày ban hành:
31/12/2014
Ngày có hiệu lực:
31/12/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực