Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm y tế (92)
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa
Ngày ban hành:
18/11/2016
Ngày có hiệu lực:
18/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH Việt Nam về việc tham gia BHYT học sinh, sinh viên năm 2016
Ngày ban hành:
16/08/2016
Ngày có hiệu lực:
16/08/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết đinh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 2.0
Ngày ban hành:
20/06/2016
Ngày có hiệu lực:
20/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành:
03/06/2016
Ngày có hiệu lực:
03/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN; giải quyết chế độ BHXH
Ngày ban hành:
17/02/2016
Ngày có hiệu lực:
17/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo luật BHXH 2014 từ ngày 01/01/2016
Ngày ban hành:
31/12/2015
Ngày có hiệu lực:
31/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thông báo về trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
07/12/2015
Ngày có hiệu lực:
07/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo Danh mục các văn bản cần đọc tháng 10 năm 2015
Ngày ban hành:
24/11/2015
Ngày có hiệu lực:
24/11/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực