Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm y tế (92)
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn một số nội dung về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
04/03/2014
Ngày có hiệu lực:
04/03/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thẻ BHYT
Ngày ban hành:
30/12/2013
Ngày có hiệu lực:
30/12/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thanh toán dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng
Ngày ban hành:
30/10/2014
Ngày có hiệu lực:
30/10/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thanh toán chi phí KCB BHYT
Ngày ban hành:
19/11/2014
Ngày có hiệu lực:
19/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT
Ngày ban hành:
30/06/2015
Ngày có hiệu lực:
30/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn xác định, phân bổ, thanh quyết toán chi phí đa tuyến
Ngày ban hành:
08/05/2015
Ngày có hiệu lực:
08/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn quản lý tem trong thanh toán vật tư y tế
Ngày ban hành:
13/02/2012
Ngày có hiệu lực:
13/02/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn nghiệp vụ sau giao ban và tập huấn chính sách BHYT năm 2013
Ngày ban hành:
26/06/2013
Ngày có hiệu lực:
26/06/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực