Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chế độ chính sách (78)
Trích yếu: Công văn về việc thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT
Ngày ban hành:
10/02/2015
Ngày có hiệu lực:
10/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về áp dụng giao dịch điện tử với BHXH bằng phần mềm iBHXH
Ngày ban hành:
16/03/2015
Ngày có hiệu lực:
16/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thu BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
19/01/2015
Ngày có hiệu lực:
19/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thực hiện tinh giảm thủ tục, hồ sơ theo QĐ 1018/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
12/11/2014
Ngày có hiệu lực:
12/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc triển khai thu BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng đóng qua Bưu điện
Ngày ban hành:
31/10/2014
Ngày có hiệu lực:
31/10/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thu BHTN đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của Doanh nghiệp
Ngày ban hành:
01/08/2014
Ngày có hiệu lực:
01/08/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực