Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chế độ chính sách (78)
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Ngày ban hành:
18/03/2019
Ngày có hiệu lực:
18/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc bổ sung hàm kiểm tra lịch sử khám chữa bệnh trên hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
25/02/2019
Ngày có hiệu lực:
25/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc thông báo đổi tên cơ sở KCB BHYT
Ngày ban hành:
05/03/2019
Ngày có hiệu lực:
05/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT khi có thay đổi thông tin
Ngày ban hành:
28/02/2019
Ngày có hiệu lực:
28/02/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc niêm yết công khai kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của người lao động tại đơn vị
Ngày ban hành:
18/01/2019
Ngày có hiệu lực:
18/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành:
02/01/2019
Ngày có hiệu lực:
02/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc thông báo bổ sung cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019
Ngày ban hành:
25/12/2018
Ngày có hiệu lực:
25/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2019
Ngày ban hành:
27/12/2018
Ngày có hiệu lực:
27/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực