Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chế độ chính sách (78)
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày ban hành:
10/12/2018
Ngày có hiệu lực:
10/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc thông báo bổ sung cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019
Ngày ban hành:
05/12/2018
Ngày có hiệu lực:
05/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2019 của người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
27/11/2018
Ngày có hiệu lực:
27/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng ngoại tỉnh năm 2019
Ngày ban hành:
30/10/2018
Ngày có hiệu lực:
30/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thực hiện Quyết định số 888/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 595/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
08/08/2018
Ngày có hiệu lực:
08/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2018
Ngày ban hành:
26/06/2018
Ngày có hiệu lực:
26/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn thông báo về việc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH bị mất
Ngày ban hành:
25/06/2018
Ngày có hiệu lực:
25/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
22/06/2018
Ngày có hiệu lực:
22/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực