Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chế độ chính sách (78)
Trích yếu: Công văn của BHXH tỉnh Lào Cai về việc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng
Ngày ban hành:
02/04/2018
Ngày có hiệu lực:
02/04/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2018
Ngày ban hành:
22/12/2017
Ngày có hiệu lực:
22/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc bổ sung cơ sở nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2018 của người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
21/11/2017
Ngày có hiệu lực:
21/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới
Ngày ban hành:
14/11/2017
Ngày có hiệu lực:
14/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc thông báo các cơ sở nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu năm 2018 của người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
06/11/2017
Ngày có hiệu lực:
06/11/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc phát hành mẫu thẻ mới và tiếp nhận dữ liệu đến Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
31/08/2017
Ngày có hiệu lực:
31/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc hướng dẫn một số nội dung th­ực hiện Quyết định 595/QĐ-BHXH; mẫu sổ BHXH, thẻ BHYT mới; hoàn thiện cấp mã số số BHXH
Ngày ban hành:
06/09/2017
Ngày có hiệu lực:
06/09/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc th­ực hiện quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
03/08/2017
Ngày có hiệu lực:
03/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực