Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thủ tục hành chính (30)
Trích yếu: Công văn của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện bảo hiểm xã hội đối với công an cấp xã
Ngày ban hành:
06/10/2017
Ngày có hiệu lực:
06/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch rà soát, thống kê, lập danh sách người nghèo cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2018
Ngày ban hành:
01/06/2017
Ngày có hiệu lực:
01/06/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn Thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
12/04/2017
Ngày có hiệu lực:
12/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
04/04/2017
Ngày có hiệu lực:
04/04/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
12/04/2016
Ngày có hiệu lực:
12/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, thủ tục khám chữa bệnh và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
30/03/2016
Ngày có hiệu lực:
30/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn của Tỉnh Ủy Lào Cai về việc triển khai thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT - BYT - BTC
Ngày ban hành:
06/01/2016
Ngày có hiệu lực:
06/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành về việc Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
31/12/2015
Ngày có hiệu lực:
31/12/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực