Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thủ tục hành chính (30)
Trích yếu: KHTK QĐ 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/214 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT của trẻ em dưới 6 tuổi
Ngày ban hành:
12/11/2014
Ngày có hiệu lực:
12/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
11/11/2014
Ngày có hiệu lực:
11/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn hướng dẫn việc phân cấp mua BHYT cho người có công, thân nhân người có công, thanh niên xung phong, cựu chiến binh và quân nhân
Ngày ban hành:
10/11/2014
Ngày có hiệu lực:
10/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện NQ 21-NQ/TW và QĐ 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
Ngày ban hành:
24/06/2014
Ngày có hiệu lực:
24/06/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHYT
Ngày ban hành:
27/05/2014
Ngày có hiệu lực:
27/05/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn về việc triển khai giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
02/02/2015
Ngày có hiệu lực:
02/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực