Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (257)
Trích yếu: Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày có hiệu lực:
15/07/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BHXH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày có hiệu lực:
15/07/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản về việc hướng dẫn lập hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành:
08/04/2020
Ngày có hiệu lực:
08/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản về việc thực hiện nộp hồ sơ và tiền đóng BHYT
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản về việc sử dụng kinh phí CSSKBĐ mua nước sát khuẩn, khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuẩt đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Ngày ban hành:
17/03/2020
Ngày có hiệu lực:
17/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản về việc thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2020 sau sáp nhập đơn vị hành chính
Ngày ban hành:
12/03/2020
Ngày có hiệu lực:
12/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực