Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (267)
Trích yếu: Tăng cường truyền thông chính sách BHYT HSSV năm 2020-2021
Ngày ban hành:
10/09/2020
Ngày có hiệu lực:
10/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v quét chữ ký trên phần mềm để in trên sổ bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
08/09/2020
Ngày có hiệu lực:
10/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản hợp nhất QĐ ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTH, BHTNLĐ, BNN, Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
26/06/2020
Ngày có hiệu lực:
26/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
18/08/2020
Ngày có hiệu lực:
18/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo tạm dừng hoạt động hệ thống phục vụ diễn tập chuyển đổi Trung tâm dữ liệu Ngành
Ngày ban hành:
20/08/2020
Ngày có hiệu lực:
20/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực tại các địa bàn mới sáp nhập
Ngày ban hành:
03/08/2020
Ngày có hiệu lực:
03/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
04/08/2020
Ngày có hiệu lực:
04/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký
Ngày ban hành:
03/08/2020
Ngày có hiệu lực:
03/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực