Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm xã hội (49)
Trích yếu: Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày có hiệu lực:
15/07/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BHXH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày có hiệu lực:
15/07/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản về việc hướng dẫn lập hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 214, Điều 215, Điều 216 của Bộ luật Hình sự
Ngày ban hành:
15/08/2019
Ngày có hiệu lực:
01/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định của Chính phủ quy Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021
Ngày ban hành:
07/11/2018
Ngày có hiệu lực:
07/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Tố Cáo
Ngày ban hành:
12/06/2018
Ngày có hiệu lực:
12/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị Quyết của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
03/08/2018
Ngày có hiệu lực:
03/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định của Chính phủ quy Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành:
15/05/2018
Ngày có hiệu lực:
15/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực