Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm xã hội (54)
Trích yếu: V/v quét chữ ký trên phần mềm để in trên sổ bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
08/09/2020
Ngày có hiệu lực:
10/09/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản hợp nhất QĐ ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTH, BHTNLĐ, BNN, Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
26/06/2020
Ngày có hiệu lực:
26/06/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
18/08/2020
Ngày có hiệu lực:
18/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN...
Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày có hiệu lực:
01/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015
Ngày ban hành:
29/05/2020
Ngày có hiệu lực:
15/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BHXH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày có hiệu lực:
15/07/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản về việc hướng dẫn lập hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực