Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn Bản khác (2)
Trích yếu: Báo cáo phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
04/08/2020
Ngày có hiệu lực:
04/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký
Ngày ban hành:
03/08/2020
Ngày có hiệu lực:
03/08/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực